ราคาล่าสุด 11.00 บาท ปรับปรุงเมื่อ: 12 พ.ย. 2561 16:37