ราคาล่าสุด 10.70 บาท ปรับปรุงเมื่อ: 26 ก.ย. 2561 16:39